NHK Group AB blir NHC Group AB

Scantarps moderbolag NHK Group AB har bytt namn till NHC Group AB. Samtidigt byter också koncernens produktionsenheter i både Finland och Sverige namn till Northern Hall and Cover (NHC). Tillverkningen av tekniska textiler förblir under namnet Oy Scantarp Ab.

  • 19.10.2020