ISO 14001 miljöcertifikat till Scantarp

”En högklassig verksamhet, kemikaliesäkerhet och förebyggande av miljöolyckor är sådant som Scantarp alltid har haft under kontroll. Nu kan vi bevisa detta konkret när vi fick vårt miljösystem, som bygger på ISO 14001-standarden, äntligen certifierat efter ett ihärdigt arbete”, berättar Scantarps miljöchef Kirsi Grahn glatt. Miljösystemet blir en del av Scantarps ISO 9001 kvalitetsförvaltningssystem och innefattar företagets verksamhet och produkternas miljökonsekvenser under hela deras livscykel.

Tack vare det nya systemet för operativ förvaltning kommer miljöarbetet ännu mer målmedvetet att ingå i Scantarps vardag. Vi kan efter principen för resultatmässigt kontinuerlig förbättring utveckla och förbättra vårt miljöarbete både nu och i framtiden. “Det har varit kul att se hur hela vår organisation strävar mot ett gemensamt mål, och det är Scantarps mål också framöver”, fortsätter Kirsi Grahn.

  • 02.12.2020