Resultaten av Scantarps enkät om kundnöjdhet 2020

Att säkerställa kundnöjdhet är en viktig del av Scantarps verksamhet. Vi följer hur nöjda våra kunder är med våra produkter och tjänster bland annat genom att vartannat år genomföra en enkät om kundnöjdhet.

Utifrån enkäten gjort i slutet av 2020 är våra kunder mycket nöjda med samarbetet. Våra största styrkor anses vara produkternas kvalitet, leveranssäkerheten och -snabbheten. Även om vi med dessa resultat kunde nöja oss med den nuvarande nivån på styrkorna ovan, kommer vi även framöver att satsa på att förbättra dem. Som ett av våra utvecklingsområden kommer vi även att lyfta fram förbättring av vår priskonkurrenskraft. Vi kommer naturligtvis även att fortsätta att utveckla vårt miljöarbete, som grundar sig på vårt miljöledningssystem som ifjol certifierades enligt standarden ISO 14001.

I slutet av intervjun frågade vi de intervjuade hur troligt det är att de skulle rekommendera Scantarp till andra. Syftet med frågan vara att få fram Scantarps NPS-värde (Net Promoter Score) på en skala mellan -100 och 100. Vi fick NPS-värdet 49, vilket betyder att våra kunder generellt sett är mycket nöjda, och många skulle även gärna rekommendera oss till andra.

  • 01.03.2021