Personalen deltar i att utveckla verksamheten

Personalen är en viktig resurs för Scantarp och vi vill genuint höra personalens synpunkter och åsikter.

NHC-koncernens enheter i Finland fick nya värden – hårt arbete, visdom, omsorg och förtroende. För att personalen skulle känna värdena som sina egna och förbinda sig till dem, deltog personalgrupper i att definiera innehållet i värdena. Därtill består våra gemensamma värden av:

Hårt arbete: Vi arbetar tillsammans, är flitiga och vi har rätt attityd för arbete. Vi gör dagligen vårt bästa, för vi vill vara framgångsrika.

Visdom: Vi har en gedigen erfarenhet och yrkeskunnighet som ger oss en bra färdighet till att utvecklas. Vi förbättrar kontinuerligt våra produkter och processer med tanke på kundernas och miljöns bästa.

Omsorg: Vi bär ansvar för vår miljö, våra kunder, vårt arbete och våra arbetskamrater. Vi bygger tillsammans en allt bättre morgondag över alla gränser.

Förtroende: Vi är inte rädda för utmaningar och vi gör vad vi lovar. Vi är ärliga och pålitliga.

Personalens arbetstillfredsställelse mäts vartannat år genom en enkät om arbetstillfredsställelse. På basis av enkäten som utförts i slutet av året kan vi till vår glädje konstatera att personalen allmänt taget trivs och orkar bra hos Scantarp. Vi vill att situationen även framdeles är densamma och ska utveckla vår verksamhet genom att tillsammans med personalen välja de viktigaste utvecklingsobjekten, som vi tillsammans sedan börjar bearbeta.

Innan vintersemestern hade vi ett evenemang på vår gård som innehöll små tävlingar och kaffeservering.

  • 09.04.2021