Scantarps miljömål

Ansvarsfullhet är en väsentlig del av Scantarps verksamhet och dess utvecklande. Vi sätter årligen strategiska miljömål som utformar grunden för utvecklande av miljöfrågor enligt ISO 14001:2015 standarden.

Våra miljömål:

  • Vi medverkar aktivt för att hitta lösningar för att utnyttja PVC-avfallet.
  • Vi minskar mängden produktionsavfall som uppkommer i vår produktion och återvinner avfallet som uppstår i första hand i vår egen produktion.
  • Vi försöker gynna återvunnet material i våra förpackningar.

Vi följer lagstadgade skyldigheter för vår verksamhet och rapporterar årligen om dem till miljömyndigheterna. Alla kemikalier vi använder uppfyller kraven i EU:s REACH-förordning som berör hälso- och miljöinverkningar av kemikalier som används i industrin.

Här kan du läsa mer om hur vi beaktar miljöfrågor i vår verksamhet.

  • 31.05.2021